Nord-Jæren Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av transportsystemet på Nord-Jæren. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Nord-Jæren Bompengeselskap AS v/Driftsoperatør, Postboks 6052, 7434 Trondheim Tlf: 815 11 090 Kontaktskjema