Velkommen til Bomringen Nord-Jæren

På våre sider kan du tegne avtale og logge inn på MIN SIDE, hvor du enkelt kan få oversikt over dine passeringer og endre opplysninger på din avtale.

Du finner også informasjon om bompengeanlegget, takster, svar på vanlige spørsmål og driftsmeldinger. 

Gamle brikker byttes ut

Utover våren og sommeren skal vi bytte ut alle AutoPass-brikker som eldre enn 2009.
Her finner du informasjon om brikkebyttet og den nye brikken.
AutoPASS - automatiske bomstasjoner:

Bomringen Nord-Jæren har automatiske bomstasjoner og du skal ikke stoppe ved passering, men bare kjøre rett igjennom. Det skal betales bompenger for passeringer inn mot Stavanger.


Med AutoPASS-avtale registrert på  bilen blir passeringen belastet avtalen.
Dersom du ønsker rabatt ved passering, kan du tegne avtale med Bomringen Nord Jæren.

For mer informasjon, se AVTALE. 


Har du ikke gyldig AutoPASS-avtale tas det bilde av bilskiltet. 

Det er tre betalingsmuligheter:
    • Betaling via internett innen 3 dager etter passering.
    • Få tilsendt faktura i posten til bilens eier.
For mer informasjon, se Betaling.

 

 Kart Nord Jæren 
Klikk for større bilde

 

**************** Ønsker du detaljert oversikt på plassering av bomstasjoner ?  ****************
Gå til websiden www.Visveg.no
Søk opp sted (Stavanger) deretter kryss av for vis bomstasjoner under opplysninger.
*********************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************

Nord-Jæren Bompengeselskap bytter brikker automatisk til kunder som har en AutoPass brikke som er eldre enn 5 år denne høsten samt våren 2015.
Har du mottatt ny brikke i posten skal den monteres så raskt som mulig. Monteringsanvisning er vedlagt.

**************************************************************************************************************************************************************